Twentyfifteen.sg – Marking 50 Years of Singapore Independence with Indie Photography

IPA Art & Visual, Exhibitions & Events, Photo Books, Photography 0 Comments

As Singapore slowly marches towards her 50th anniversary of independence in 2015, our partners at PLATFORM.Sg have taken an early step forward.

IPA – KHÓA HỌC “STREET PHOTOGRAPHY” TẠI HÀ NỘI

IPA Exhibitions & Events, Invisible Propaganda, IPA Workshops 1 Comment

Invisible Photographer Asia (IPA) tổ chức khóa học nhiếp ảnh ngắn hạn cho các bạn yêu nhiếp ảnh từ trình độ sơ cấp đến trung cấp, những người yêu mến và mong muốn theo đuổi trường phái “nhiếp ảnh đường phố – street photography”.