IPA – KHÓA HỌC “STREET PHOTOGRAPHY” TẠI HÀ NỘI

IPA Exhibitions & Events, Invisible Propaganda, IPA Workshops 1 Comment

Invisible Photographer Asia (IPA) tổ chức khóa học nhiếp ảnh ngắn hạn cho các bạn yêu nhiếp ảnh từ trình độ sơ cấp đến trung cấp, những người yêu mến và mong muốn theo đuổi trường phái “nhiếp ảnh đường phố – street photography”.

PLATFORM 10 Slideshow: Ten New Faces in Singapore Photography

IPA Exhibitions & Events, Photography 11 Comments

10 young and exciting Singapore-based photographers working in the genres of photojournalism and documentary photography .