BANGKOK Haiku – Street Photography from Asia’s City of Angels

IPA IPA Workshops, PROJECTS, Street Photography 1 Comment

A selection of Haikus photographed by the participants of the IPA Street Photography Workshop in Bangkok, 11-14th July 2013.

IPA – KHÓA HỌC “STREET PHOTOGRAPHY” TẠI HÀ NỘI

IPA Exhibitions & Events, Invisible Propaganda, IPA Workshops 1 Comment

Invisible Photographer Asia (IPA) tổ chức khóa học nhiếp ảnh ngắn hạn cho các bạn yêu nhiếp ảnh từ trình độ sơ cấp đến trung cấp, những người yêu mến và mong muốn theo đuổi trường phái “nhiếp ảnh đường phố – street photography”.